Marko Debevec: Organizirano liječenje pčela od varoe i uzgoj matica putem oplodnjaka

Marko Debevec: Organizirano liječenje pčela od varoe i uzgoj matica putem oplodnjaka

      Hrvatska turistička zajednica objavila je javni poziv za sufinanciranje na projekata turistički nerazvijenim područjima koji pridonose aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone. Cilj je poziva doprinjeti izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, (posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“), razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te općem razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone. Korisnici potpora su: trgovačka društva, obrti, OPG-i/seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove. U smislu ovog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, te sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more. Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupnih troškova tj od 50.000 do 200.000,00 kuna. Rok za podnošenje kandidatura je 27. veljače 2015. godine.