Marko Debevec: Organizirano liječenje pčela od varoe i uzgoj matica putem oplodnjaka

Marko Debevec: Organizirano liječenje pčela od varoe i uzgoj matica putem oplodnjaka

         Prema Pravilniku o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa u vezi prava pčelara na potporu za nabavu veterinarsko-medicinskih proizvoda  svaki registrirani pčelar je obvezan tretirati pčelinje zajednice VMP protiv varoe koji je na javno objavljenoj listi lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj  (Thymovar, ApiGuard, ApiLife Var, Check Mite +, Bayvarol). VMP je pčelar obvezan nabaviti putem veterinarske ljekarne registrirane za promet VMP-a prema svom koncesijskom području. Lijek izdaje zaposlenik u ljekarni prema receptu – obveznom pratećem dokumentu koji potpisuje veterinar kao nadležna odgovorna osoba u veterinarskoj stanici. Izdavatelj lijeka je obvezan svakom pčelaru po plaćanju istog dati fiskalizirani račun na kojem stoji: ime i prezime pčelara, OIB i adresa stanovanja ili R-1 račun za OPG-e s naznačenim načinom plaćanja (gotovinski, virmanski, kartično) Ovaj se račun zajedno s popunjenim obrascem na kojem su svi podaci (žiro-račun i dr.) šalje na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb do 20. svibnja 2016. Nakon ovog datuma pčelarima se neće priznati računi i neće moći ostvariti povrat sredstava! Preslik računa i izvorni recept je pčelar obvezan sačuvati, te ga po potrebi dati na uvid nadležnoj inspekciji prilikom kontrole na pčelinjaku uz praznu ambalažu odloženu nakon aplikacije lijeka na zasebno mjesto. Registrirana veterinarska ljekarna na području djelovanja Udruge pčelara Bujštine, UP Buzet, UP „Lipa“ Pazin i P „Nektar“ Poreč je veterinarska ljekarna i ambulanta VET K & K u Umagu, Joakima Rakovca 10 d. Vlasnik i direktor gospodin Krešimir Pavlović, univ.mag.vet.med. je ponudio VMP po slijedećem cjeniku:
  • THYMOVAR (5 x 2 trake = za 5 pčelinjih zajednica)
aktivna tvar: Thymol (15 g po traci),  za tretiranje jedne pčelinje zajednice su potrebne 2 trake, karenca za med: 0 dana MPC po jednom pakiranju …………..130,00 kn
  • APIGUARD ( 2 gela od 50 g za jednu pčelinju zajednicu)
aktivna tvar: thymol (50 g gela sadrži 12,5 g thymola), za tretiranje jedne zajednice potrebna su 2 gela, karenca za med: 0 dana MPC po jednom pakiranju …..……160,00 kn
  • CHECK MITE +(5 x 2 trakice = za 5 pčelinjih zajednica)
aktivna tvar: Kumafos (1,36 mg po traci), za tretiranje jedne zajednice su potrebne 2 trake, karenca za med: 0 dana MPC po jednom pakiranju ……….133,00 kn
  • BAYVAROL(5×4 trakice = 20 trakica u pakiranju)
aktivna tvar: Flumetrin 3,6mg po traci, za tretiranje jedne pčelinje zajednice su potrebne 4 trake, karenca za med: 0 dana MPC po jednom pakiranju ……….135,00 kn   Narudžbu daje svaki pčelar pojedinačno osobnim dolaskom u veterinarsku ljekarnu Umag uz ostavljanje obvezne akontacije20 % od ukupnog iznosa po računu. Narudžbu potvrđuje svojim potpisom na listi narudžbi. Ovlaštena osoba u  veterinarskoj ljekarni dogovara datum isporuke kada je pčelar obvezan platiti ostatak i preuzeti naručeni lijek. Naknadnih promjena što se tiče izbora lijeka nema! Narudžbe s akontacijom se skupljaju zaključno do 7. svibnja 2016. Krajnji rok za isporuku naručenog lijeka je: 10. svibnja 2016. Pčelari kojima je bliže Poreč, mogu lijekove naručiti i u poslovnici VET K & K  Jože Šurana 12 (tel: 052/ 452- 928). Detaljnije informacije na telefon: 052/741-725 ili mob: 098/398-003 Krešimir Pavlović, univ.mag.vet.med.