Članovi

Pronađite najbližeg pčelara kod kojeg možete kupiti med na kućnom pragu!

SPASIMO PČELE!

Ukoliko primjetite roj pčela nazovite najbližeg pčelara da ga pokupi.

MJESTO PREZIME IME ADRESA PREBIVALIŠTA KONTAKT (MOB)
Babići Miklić Stane Šverki 66  
Brtonigla Prekali  Aldo Srednja 7 0915242319
Brtonigla Sinožić Dario Srbani 133 0915333060
Brtonigla Šudić Zvonko Srbani 131A 098420683
Brtonigla Valenta Albino Ronko 2 0981880939
Buje Basiaco  Libero Belvedere 11  
Buje Mojzeš Dalibor J.B.Tita 9 099665-1873
Buje Štelko  Mario Istarska 20 0919276031
Buje Štrk Ivan Rudine 10 0958222997
Buje Tolar  Danijela Trg J.B.Tita 9 098577837
Juricani Poljak  Klaudio Sošići 58 L 099/2158362
Krasica Štokovac Nevio Muzolini G 9a 0917539984
Livade Fakin Alicia Livade 6 099/399489
Livade Galijašević Danko Gradinje 12 098/9624624
Livade Janković Svetozar Livade 9 0959075470
Livade Vižintin Maja Gradinje 57 0917628902
Ljubljana Knežević  Marija Agrokombinatska 32  
Momjan Bubola Arduino Kućibreg 18 0915284612
Momjan Valenta  Gabrijela Dolinja Vas 4 0911366474
Motovun Mikić  Miroslav Gradizol 15 0915597778
Nova Terzolo  Sergio Brčići,Višnjans 6 0917961542
Novigrad Cvenček Mladen Monterol 4 0989048390
Novigrad Jažić Vlado Ribarnička 18 091320 2107
Novigrad Jugovac Sergio Svetog Antona 2  098255894
Novigrad Klarić Josip Mirna 18a  0922858925
Novigrad Mileusnić Boško Emonijska 6 0989364022
Novigrad Obšivač Sonja Stancija Bruzada 40 0989235613
Novigrad Petelin Elvio Emonijska 28 098998 733
Novigrad Pilat Sanja Puljere 28 0989754242
Novigrad Škrlj Boris Dajla,Kaštel 24 0915766353
Novigrad Škrlj Marko Dajla,Kaštel 24 0919189062
Novigrad Šverko Matea Dajla 128 0923345217
Novigrad Zancola Guido Contessa 21 b 0915419990
Njivice Cvetko Mirko Trg Ružmarina 5 0038641460627
Oprtalj Katarinčić Danijel Žnjidarići 10 0915258319
Oprtalj Vežnaver  Dean Škofi 34 091720 65 53
Oprtalj Vežnaver  Dario Škofi 34 0921142423
Oprtalj Zubin Ferruccio Buzećani 42a 0915611878
Rijeka Mičić Radovan Brigača 9  
Savudrija Jakac Korado Istarska 18 0981331376
Savudrija Kavo Franko Borozija 1   
Savudrija Majdič Rado Frančeskija 51 0038641892413
Savudrija Rota  Fabrizio Grupija 13B 0989190010
Umag Biuk  Slavko Segetska 17, Finida 0915949493
Umag Blažević Marinko Barboj 36 098254166
Umag Božić Zdravko Vardica-Grota 15 0919207570
Umag Ćorić Mato A.Medica 3 0994052184
Umag Đopa  Tomislav Škavnice 38a 0981802103
Umag Gregurić  Damir Treća ulica 25, Murine 0915589232
Umag Jozić Stipo Voćarska 2A 0959046671
Umag Juričić  Đordano Koparska 8 0912060411
Umag Martinčić-Ocovich Cinzia Galići 45 0912528159
Umag Matijašić Franko Žrtava fašizma 9E 0915784265
Umag Matijašić Milan Umaška 27, Petrovija  
Umag Pević Dragana A.Vivode 16 0911741904
Umag Počekaj  Dario Barboj 43/B 098808378
Umag Radovanović  Ivanka Sarbarica 46 0912351250
Umag Sirotić  Danilo Trg A.Gramsci 1 0951753602
Umag Šusterajter Ivan V.C.Emina 3 052 753-340
Umag Vojić Đani Žrtava fašizma 5b 0915458286
Umag Vuksanić Vesna Zakinji 116 098644659
Umag Zamboni Bruno J.Rakovca 14B 0911742893
Vižinada Marković  Emiliano Markovići 2 a 0914492661
Vrsar Vugrinec Slobodan Kapet. Stancija 22 0912681610
Zambratija Rota Davide Vinogradska 1 0984200 43
Peterka Nevenka Križ 29a 38641284430

 

Članovi

Hrvatski pčelarski savez na svojoj web-stranici je dao informaciju da je priprema sustava za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu u tijeku. Obavijest o početku prikupljanja obrazaca za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu od strane povjerenika pašnog reda biti će uskoro objavljena, a obrazac za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka bit će dostavljen putem časopisa „Hrvatska pčela“ br. 12/prosinac 2023. godine. Temeljem Delegirane uredbe EU 2021/126. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, zaključno do dana 31. 12. 2023. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2024. godinu. Ovim obrazloženjem daje se naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za ažuriranje. EPP 2024.: OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA. Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2023. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše. Svaka Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2023. godine). Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje podataka EPP u 2024. godini. Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola. Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje). Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjak/e koji se nalazi/e na području nadležnosti tog povjerenika. Obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku: - OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (Prilog 3) u terminima koje odredi udruga/ povjerenik ili po dogovoru s povjerenikom, a na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka. - PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio. E-mail adresa Biuk Slavka, povjerenika pašnog reda Udruge pčelara Bujštine je: slavkobiuk@hotmail.com  E-mail adrese povjerenika za druga pašna područja u Hrvatskoj se nalaze na web-stranici Hrvatskog pčelarskog saveza www.pcela.hr - PUTEM POŠTE, na adresu pčelarske organizacije: Udruga pčelara Bujštine, Trg J. B. Tita 6, 52460 Buje), s napomenom „za povjerenika, (Slavko Biuk). Slanje preporučeno s povratnicom, zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona za koju pčelar posjeduje povratnicu s potvrdom primitka. Ažuriranje EPP za 2024. godinu pčelarima se ne naplaćuje. Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2024. godini. U slučaju nejasnoća kontaktirajte stručnu službu Hrvatskog pčelarskog saveza na tel: 01 481 95 36 Obrazac možete preuzeti i ovdje: Godišnja-dojava-Prilog-3-sa IBAN-om-2023