PRVI SPECIJALIZIRANI TEČAJ „APITURIZAM U HRVATSKOJ“

PRVI SPECIJALIZIRANI TEČAJ „APITURIZAM U HRVATSKOJ“

 

    Apiturizam je inovativna grana agroturizma koja postaje sve traženija kako među pružateljima usluga tako i među posjetiteljima u cijelom svijetu, a osobito u Europi, kojeg zanimaju sadržaji vezani uz bioraznolikost, život pčela, autohtone proizvode, način života na nekom ruralnom području, zdravstveni turizam, gastronomija oplemenjena medom, wellness uz upotrebu pčelinjih proizvoda. S obzirom na početak turističke sezone koja je pred nama kao i na činjenicu da postoji sve veći broj upita vezan za edukaciju iz ove tematike iz cijele regije Hrvatsko apiterapijsko društvo ovog proljeća organizira specijalizirani tečaj Apiturizam na kojem se mogu educirati ne samo pčelari i apiterapeuti koji se žele na svojim imanjima baviti i apiturizmom, nego i pružatelji usluga u agroturizmu i turistički vodič koje zanimaju dodatni sadržaji/doživljaji koje mogu ponuditi svojim posjetiteljima.

   Apiturizam podrazumijeva čitav niz sadržaja i aktivnosti vezanih uz pčele, pčelinjake i pčelinje proizvode te njihovu primjenu u liječenju, kozmetici i prehrani. Apiturizmom se mogu baviti i osobe koje nisu pčelari tako da uz ostale poljoprivredne ili turističke djelatnosti svakako mogu uvrstiti i ovaj oblik inovativne ponude za posjetitelje bilo svojeg poljoprivrednog imanja/turističke djelatnosti bilo povezujući se s nekim od pčelara u svojoj lokalnoj zajednici.

    Prvi specijalizirani tečaj „Apiturizam u Hrvatskoj“  u online obliku traje od 3. – 18. travnja do 2023. godine (ukupno 25 školskih sati, u terminima od 18 do 21 sat).

Moduli tečaja: registracija i organizacija gospodarstva uz osnove financijske pismenosti/ upravljanje gospodarstvom, uređenje apiturističkog gospodarstva, poslovna komunikacija, organizacija sadržaja na apiturističkom gospodarstvu (radionice, degustacije, edukacije, promocije), suveniri kao dio apiturističke priče, promoviranje sadržaja, proizvoda i usluga gospodarstva, povijest pčela i pčelarstva, apigastronomija, apiturizam u Hrvatskoj

Raspored predavanja: 1. tjedan: ponedjeljak srijeda i petak od 18 do 21 sat; 2. tjedan: utorak i četvrtak od 18 do 21 sat; 3. tjedan: obrana seminarskih radova ponedjeljak od 18 do 21 sat

Cijena tečaja iznosi 380 € (za prvih 20 polaznika te za članove HAD-a 266 €). Upite o edukaciji i prijave uz potvrdu o uplati kotizacija slati na: gordana.hegic@api-had.hr

Napomena: za ovu edukaciju ne postoji mogućnost sufinanciranja od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

 

Share the Post

Komentari

Nema komentara.

Komentiraj

PRVI SPECIJALIZIRANI TEČAJ „APITURIZAM U HRVATSKOJ“

Hrvatski pčelarski savez na svojoj web-stranici je dao informaciju da je priprema sustava za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu u tijeku. Obavijest o početku prikupljanja obrazaca za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu od strane povjerenika pašnog reda biti će uskoro objavljena, a obrazac za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka bit će dostavljen putem časopisa „Hrvatska pčela“ br. 12/prosinac 2023. godine. Temeljem Delegirane uredbe EU 2021/126. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, zaključno do dana 31. 12. 2023. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2024. godinu. Ovim obrazloženjem daje se naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za ažuriranje. EPP 2024.: OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA. Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2023. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše. Svaka Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2023. godine). Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje podataka EPP u 2024. godini. Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola. Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje). Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjak/e koji se nalazi/e na području nadležnosti tog povjerenika. Obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku: - OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (Prilog 3) u terminima koje odredi udruga/ povjerenik ili po dogovoru s povjerenikom, a na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka. - PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio. E-mail adresa Biuk Slavka, povjerenika pašnog reda Udruge pčelara Bujštine je: slavkobiuk@hotmail.com  E-mail adrese povjerenika za druga pašna područja u Hrvatskoj se nalaze na web-stranici Hrvatskog pčelarskog saveza www.pcela.hr - PUTEM POŠTE, na adresu pčelarske organizacije: Udruga pčelara Bujštine, Trg J. B. Tita 6, 52460 Buje), s napomenom „za povjerenika, (Slavko Biuk). Slanje preporučeno s povratnicom, zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona za koju pčelar posjeduje povratnicu s potvrdom primitka. Ažuriranje EPP za 2024. godinu pčelarima se ne naplaćuje. Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2024. godini. U slučaju nejasnoća kontaktirajte stručnu službu Hrvatskog pčelarskog saveza na tel: 01 481 95 36 Obrazac možete preuzeti i ovdje: Godišnja-dojava-Prilog-3-sa IBAN-om-2023